lemanadtemp

עם ההגעה לישראל, החברה מספקת לעובדים דירות נוחות. זה יכול להיות חדר במלון או בית שכור. זה תלוי אך ורק בסדרו של העובד, מכיוון שעלויות הדיור נופלות בדיוק על חשבון הילדה. העלות המשוערת של נדל"ן יומי בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.מערכת ברורה של קידום בנות. בונוסים מעובדי גברים לוקחים את עצמם באופן אישי. המטרה העיקרית של הליווי הישראלי נערות ליווי – הפוך את העובדים למשרה הגונה עם רווחים גדולים, ולגברים עשירים מעניקים לשירותים ישירות רכוש טוב יותר. שיטה זו היא שמספקת כוחות לבסס שותפות ארוכה, אשר תהיה נקייה הן מהעובדים והן מהלקוחות שלנו.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.